People Comms

360° Planlama
ve Satın Alma

KAYDIRIN

360° Planlama ve Satın Alma


Hedef kitlemiz şu an ne okuyor? Akşam ne izleyecek? Neye ihtiyacı var? Bu soruların cevaplarının anlık değiştiğini biliyor, yayınları değil marka deneyimini planlıyoruz.
Türkiye’nin en büyük ajanslarından biri olarak sahip olduğumuz merkezi satınalma gücü ile bütçeniz bizimle daha değerli.