People Comms

People, iletişim alanının
her kolunda uzmanlaşmış
kadrosu ve araçları ile
tam servis veren bir
iletişim ajansıdır.

KAYDIRIN

People Planlamadan satın almaya, danışmanlıktan uygulama ve stratejiye, araştırma ve modellemeden pazarlıklara ve uluslararası koordinasyona kadar iletişim alanının her kolunda uzmanlaşmış kadrosu ve araçları ile tam servis veren bir medya planlama ajansıdır.
Etkinleştirilmiş geleneksel mecra planlaması, satın alması (TV, Gazete, Radyo, Açıkhava, Sinema, Dergi) ve değerlendirmelerinden yeni mecra uygulamaları, sponsorluklar, entegrasyon, gerilla ve event marketing aktivitelerine kadar her alanda medya ve bütünleşik iletişim planlaması hizmeti vermekteyiz.
2011 yılında offline/geleneksel medya alanındaki tecrübemizle, Türkiye’de dijital pazarlamaya yön verenlerenden olmak adına dijital departmanımızı kurduk. Sosyal Medya, Google, Programatik derken sürekli gelişen dijital medya ile birlikte büyüdük ve 2020 yılında Forward Media tam kapasiteli bir dijital medya ajansı olarak içimizden doğdu.

Online-Offline veri toplama, işleme ve analiz


Medya’nın interaktif hale gelmesi ile birlikte hayatımıza giren data akışını anlayabilmek için ise 2018 yılında DigData’yı kurduk. Online-Offline veri toplama, işleme ve analiz ile geleceğin içgörülerini elde etmek üzerine çalışan DigData, tüm müşterilerimiz için veriyi stratejinin yapıtaşı haline getiriyor.
Stratejik ortaklıklar kapsamında her geçen gün müşterilerinin işini büyütmek ve markaları ile tüketiciler arasında güçlü ve tutkulu bir bağ kurarken sürekli ek değer yaratarak, değişen iletişim dünyası ve pazar dinamiklerine en uygun çözümleri üretmek ana hedefidir. Markaları tüketiciler ile en doğru şekilde buluşturmak ve marka savunucuları yaratmak en temel hizmetimiz.