Always #LikeAGirl

Always markası, toplumdaki ‘’kız gibi yapmak’’ algısının aslında ne kadar da yanlış bir algı olduğunu göstermek adına bir çalışma gerçekleştirmiş. Önce genç kızlara sorular yönelterek cevapları taklit olarak yapmaları istenmiş.

Örneğin; kız gibi koş, kız gibi top at gibi komutlar verilen kızlardan bu komutları taklit etmesi istenmiş. Tüm yapılan hareketler kızları küçük gösteriyor. Daha sonra ise aynı komutlar küçük yaştaki kızlara yöneltiliyor.

Küçük yaştaki kızlar, genç kızların aksine tüm komutları başarıyla ve klişe görüşlerin aksi şekilde tamamlıyor ve markanın vermek istediği, ‘’kız gibi yapmak’’ terimi aslında klişeleşmiş aşağılayıcı bir terim değil, güçlü bir terimdir, mesajını etkili bir şekilde destekliyor.

Comments are closed.